Servizos

Guía Cidadá

O Concello de Lugo, sensibilizado coa protección dos dereitos da infancia e da adolescencia, aprobou o I Plan integral municipal de infancia e adolescencia para os anos 2011- 2015.
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Lugo 2012-2015
O Plan Estratéxico de Desenvolvemento Socioeconómico integra ordenadamente as prioridades de actuación para o maior e mellor desenvolvemento da cidade de Lugo.
IV PLAN DE IGUALDADE ENTRE MULLERES E HOMES DO CONCELLO DE LUGO (2021-2024)  
Terceiro programa de fomento do emprego do Concello de Lugo.
Dende o Concello de Lugo apostamos polo máis importante que temos, as persoas, e neste caso queremos estar a carón dos nosos 6.926 veciños que sofren a lacra do desemprego.
O documento "Plan de Emerxencia Municipal de Lugo" foi homologado pola Xunta de Galicia no Comité Galego de Protección Civil, e posteriormente aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do 23 de maio de 2007.
O Concello de Lugo, en cumprimento do artigo 6, da Orde HFP/1030/2021, pola que se establece o Sistema de Xestión do Plan de Recuperación , Transformación e Resiliencia (PRTR) do Goberno central, elaborou e aprobou un Plan Antifraude para a xestión dos
O Concello de Lugo conta con piscinas municipais no complexo Polideportivo de FRIGSA e no Complexo Deportivo de As Pedreiras.

Páxinas