Servizos

Guía Cidadá

Orzamento de licitación 82.169,64 €Orzamento de adxudicación 63.508,91 €Data de inicio 25 de agosto de 2014Data de finalización 10 de setembro de 2014
Remodelación incluída dentro do Proxecto Urban (Iniciativa Urbana), orientado ao desenvolvemento sustentable da cidade.
Rede municipal de centros de acceso á internet de carácter público e gratuíto no medio rural.
Rede municipal de centros de dinamización socio-cultural no medio rural.
O Concello resultou beneficiario dunha achega do Instituto energético de Galicia para a instalación dunha Rede de distribución de enerxía térmica no recinto da antita Frigsa, mediante Resolución do Instituto Enerxético de Galicia, INEGA (Consellería de
Colaboración nos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais de "A represión franquista e as súas zonas de penumbra. Vítimas confirmadas e posibles en Lugo (1936-1940)"
O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.
Proxecto financiado polo Concello de Lugo e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, dedicado ao favorecemento dun desenvolvemento urbano sustentable.
Orzamento de licitación 226.811,45 €Orzamento de adxudicación 170.308,53 €Data de inicio 1 de setembro de 2014

Páxinas