Servizos

Guía Cidadá

Subvencións a ONGD para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento
Campañas de promoción turística
Información, orientación e asesoramento en materia social. Tramitación de Risga, emerxencia social, axudas periódicas de prevención e apoio ás familias para a integración do menor, pensións non contributivas, prestacións de dependencia, e acceso aos programas e equipamentos dos servizos sociais de atención primaria.
Unha das competencias da concellería de Servizos Xerais é a Sanidade, que no ámbito da administración municipal ten asignadas as seguintes responsabilidades:
O Concello de Lugo afronta a modernización do servizo ORA en consonancia co desenvolvemento das novas tecnoloxías e a sostibilidade. 
A concellería de Educación e Difusión do Coñecemento do Concello de Lugo presta o Servizo Municipal de Comedores Escolares, encargado da elaboración de comidas, distribución ás mesas e reparto entre as nenas e nenos, ademais da vixilan
O Servizo de Información Municipal 010 é o principal medio de comunicación e de contacto entre o Concello e os cidadáns. É un servizo moderno, áxil e accesible, que abre a administración local á comunicación coa cidadanía de Lugo, sexa por teléfono, fax ou correo electrónico.
Oficina municipal dedicada ao desenvolvemento de todas as actividades que se levan a cabo nos centros de educación infantil, primaria e secundaria do Concello de Lugo.
O Concello é o responsable de facer chegar a auga potable aos cidadáns e cidadás de Lugo. Dende a Estación de captación e tratamento da auga ata os domicilios lugueses hai un proceso que resumidamente é o seguinte:
Servizo complementario do de axuda no fogar, dirixido exclusivamente a usuarios e usuarias deste

Páxinas