Servizos

Guía Cidadá

Paga dende o teu móbil os impostos locais
Máis info Anuario do Deporte 2018| Descargar pdf
Insertada nos servizos sociais comunitarios básicos a Animación Sociocultural trata de fomentar a cooperación, a solidariedade social e  a participación das persoas e dos grupos na vida comunitaria.
Orzamento 327.451,06 €Data de inicio Outubro 2013 Data de finalización Xaneiro de 2013
O Goberno de Lara Méndez pon a disposición seis locais comerciais en alugueiro na zona da Tinería, destinados a emprendedores e/ou entidades empresariais, coa finalidade de seguir apoiando e impulsando a promoción económica, social e comercial empresar
Do 8 de marzo ao 15 de abril de 2018 Diversos espazos da cidade
A concellería de Educación e Difusión do Coñecemento do Concello de Lugo presta o servizo de actividades extraescolares nos colexios públicos de infantil e primaria do concello.

Páxinas