Servizos

Guía Cidadá

Servizos en relación á rehabilitación de edificios e vivendas.
Orzamento de licitación 15.977,69 €Orzamento de adxudicación 13.581,04 €Data de inicio13 de xaneiro de 2014Data de finalización Obra rematada en marzo de 2014
Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A.
O Concello de Lugo está a desenvolver unha estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (EDUSI).
O Concello de Lugo conta actualmente con 4 escolas infantís, que teñen por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos nenos e nenas, realizando ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia á vez que facilita o acceso dos pais ao mundo laboral.
Na nosa escola impártense ensinanzas musicais organizadas en departamentos e coas materias organizadas tal como se describe a continuación: Departamento de Coñecementos Musicais :

Páxinas