Servizos

Guía Cidadá

Empresa Municipal de Vivenda e Solo de Lugo S.A.
O Concello de Lugo está a desenvolver unha estratexia de desenvolvemento urbano sostible integrado (EDUSI).
O Concello de Lugo conta actualmente con 4 escolas infantís, que teñen por obxecto o desenvolvemento harmónico e integral dos nenos e nenas, realizando ademais un importante labor de apoio á función educativa da propia familia á vez que facilita o acceso dos pais ao mundo laboral.
ESCOLA DEPORTIVA BALONCESTO 22_23 | Descargar pdf
Na nosa escola impártense ensinanzas musicais organizadas en departamentos e coas materias organizadas tal como se describe a continuación: Departamento de Coñecementos Musicais :
Información de interese para a cidadanía sobre as eleccións xerais do 26 de xuño de 2016.

Páxinas