Servizos

Guía Cidadá

Coñece o mellor de Lugo a través das guías elaboradas no obradoiro CULTUR@LVCVS Rutas gastronómicas de Lugo: http://gastrorutas.lugo.gal
Colaboración con asociacións e instancias públicas e privadas relacionadas coa accesibilidade para a eliminación das barreiras no concello de Lugo, sentando as bases ás que se deberán axustar as intervencións urbanísticas e comerciais.
A colección fotográfica Delgado Guisasola foi adquirida polo Concello de Lugo o 8 de xuño de 1990 e posteriormente depositada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Na actualidade está custodiada nas dependencias do Arquivo Municipal de Lugo. 
Informes do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas
Distincións como Fillos Adoptivos, Fillos Preclaros ou Fillos Predilectos da cidade.
O Festival Internacional de Literatura e Arte con Retranca terá luigar en Lugo entre o 6 e o 12 de abril do 2015.
As multitudinarias festas do San Froilán son as máis fermosas do outono galego, dixo Álvaro Cunqueiro no seu tempo. E non esaxeraba: en realidade, hoxe pódese dicir que son as máis fermosas de todas as estacións en Galicia.
A sección municipal encargada da xestión dos impostos, as taxas e os prezos públicos é Facenda Local, dependente da Concellería de Economía. Esa xestión supón a realización das seguintes tarefas:
Servizos en relación á rehabilitación de edificios e vivendas.
Orzamento de licitación 15.977,69 €Orzamento de adxudicación 13.581,04 €Data de inicio13 de xaneiro de 2014Data de finalización Obra rematada en marzo de 2014

Páxinas