Servizos

Guía Cidadá

Servizo específico integrado nos servizos sociais municipais, froito dun convenio de colaboración entre a Secretaría Xeral de Emigración e o Concello de Lugo, dirixido a proporcionar información, orientación e asesoramento ás persoas inmigrantes e emig
Hortos con función de autoconsumo que o Concello de Lugo pon a disposición da veciñanza para contribuír a favorcer os hábitos saudables, centrados na produción ecolóxica, e, que se situan na ladeira entre a Ronda das Fontiñas e o paseo flu
Coñece o mellor de Lugo a través das guías elaboradas no obradoiro CULTUR@LVCVS Rutas gastronómicas de Lugo: http://gastrorutas.lugo.gal
Colaboración con asociacións e instancias públicas e privadas relacionadas coa accesibilidade para a eliminación das barreiras no concello de Lugo, sentando as bases ás que se deberán axustar as intervencións urbanísticas e comerciais.
A colección fotográfica Delgado Guisasola foi adquirida polo Concello de Lugo o 8 de xuño de 1990 e posteriormente depositada no Arquivo Histórico Provincial de Lugo. Na actualidade está custodiada nas dependencias do Arquivo Municipal de Lugo. 
Informes do Consello de Contas de Galicia e do Tribunal de Contas
Distincións como Fillos Adoptivos, Fillos Preclaros ou Fillos Predilectos da cidade.
O Festival Internacional de Literatura e Arte con Retranca terá luigar en Lugo entre o 6 e o 12 de abril do 2015.
As multitudinarias festas do San Froilán son as máis fermosas do outono galego, dixo Álvaro Cunqueiro no seu tempo. E non esaxeraba: en realidade, hoxe pódese dicir que son as máis fermosas de todas as estacións en Galicia.
A sección municipal encargada da xestión dos impostos, as taxas e os prezos públicos é Facenda Local, dependente da Concellería de Economía. Esa xestión supón a realización das seguintes tarefas:

Páxinas