Servizos

Guía Cidadá

Medallas de Ouro, Prata e Cobre a persoeiros salientables de Lugo.
Do 3 ao 9 de maio en diferentes espazos da cidade
Urbaser é a empresa adxudicataria da limpeza, recollida e transporte dos residuos sólidos urbanos (RSU) da cidade de Lugo.
Tramitación de licenzas e expedientes, e emisión de informes e certificados relativos a urbanismo.
Orzamento derrube 8.017,42 €Orzamento asfaltado 27.297,78 €Data de inicio 25 de abril de 2012Data de finalización 22 de xuño de 2012
A Concellería de Deportes encárgase de garantir o correcto funcionamento das instalacións deportivas municipais e de ofrecer servizos e actividades que contribúan a promover a práctica do deporte e da actividade física do Concello. 
O Servizo de Urbanismo vela polo cumprimento de todas as obrigas e determinacións referidas á ITE contidas na Ordenanza sobre conservación, rehabilitación e estado ruinoso das edificacións.
Dende o 30 de xaneiro de 2017 as facturas dirixidas ao Concello de Lugo deben ser electrónicas. Dita obriga recóllese na Ordenanza reguladora de Administración Electrónica deste Concello.

Páxinas