Servizos

Guía Cidadá

APROBACIÓN DAS BASES E DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO INTERACTICVATE. (C.P.
Un fermoso paseo polas lembranzas grazas aos mozos e mozas que dedicaron o seu tempo nos obradoiros de emprego do Concello e que fixeron posible poder contar con este tesouros dixital, que á súa vez serve de calendario, e que fará historia.
Consulte a normativa urbanística de aplicación no Concello de Lugo
Normas e consellos prácticos para aun uso adecuado da bicicleta na vía pública.
"Muralla Dixital" é un proxecto que ten como obxectivo principal a creación dunha rede de cidades amuralladas de Galicia e Norte de Portugal que apostan pola xestión conxunta para a valorización do seu patrimonio histórico-arqueolóxico a través de Novas Tecnoloxías da Información e a Comunicación (NTIC´s)
Levantamento topográfico e construcción dun sistema de información xeográfica da Muralla Romana de Lugo
O Concello está a traballar nun cambio do servizo de transporte público para adaptalo ás túas necesidades.
Orzamento 177.457,19 € Data de inicio 12/12/2011 Data de finalización 4 meses de prazo
Orzamento de licitación 110.827,53 €Orzamento de adxudicación 83.350,85 €Data de inicio 28 de agosto de 2014Data de finalización 8 de setembro de 2014

Páxinas