Servizos

Guía Cidadá

O Concello de Lugo participa na iniciativa dos Orzamentos Participativos como ferramenta de democracia directa que permite á cidadanía participar no proceso de deseño dos orzamentos municipais.
Orzamento xeral para a anualidade 2016
Orzamento xeral para a anualidade 2015
A Oficina Municipal de Información ao Consumidor (OMIC) ofrece un servizo de información, axuda e asesoramento aos consumidores e usuarios para o axeitado exercicio dos seus dereitos en materia de consumo.
A Oficina de Participación Cidadá desenvolve as súas competencias en tres eidos fundamentais: a atención e información á cidadanía, a participacion cidadá, e o  voluntariado.
A través da Oficina de Información Xuvenil (OIX) préstanse servizos de información e asesoramento á xuventude do concello sobre aqueles temas relacionados con diferentes ámbitos do seu interese.
O Concello de Lugo, a través da Policía Local, custodia un número variable de obxectos perdidos na oficina que ten este organismo destinada ao efecto.
A Área de Educación e Infraestruturas Urbanas encárgase da xestión das obras urbanas no concello de Lugo.
O Obradoiro de Emprego “TIC Arqueolóxico”, queda configurado para 16 alumnas e alumnos, repartidos nos seguintes módulos (ambos con Certificado de Profesionalidade Nivel 3):
O Obradoiro de Emprego “Lugo Cóidate”, queda configurado para 15 alumnas e alumnos, repartidos nos seguintes módulos (ambos con Certificado de Profesionalidade Nivel 3):

Páxinas