Ampliación da piscina cuberta e climatizada do Parque da Milagrosa (Fondo Estatal de Investimento Local)

Estado trámite: 
Adxudicado / Formalizado

Data de finalización de prazo recepción ofertas: 16-03-2009
Data prevista de apertura de ofertas: 18-03-2009