Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A DÚAS PRAZAS DE OFICIAL SEPULTUREIRO/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA .- (BOE 14.10.2023)
Ano 2023
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A TRES PRAZAS DE TRABALLADOR/A SOCIAL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020).- (BOE 14.10.2023)
Ano 2023
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ENCARGADO/A MONITOR/A EDUCACIÓN VIARIA PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020).- (BOE 14.10.2023)
Ano 2023
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL ALBANEL PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020).- (BOE 14.10.2023)
Ano 2023
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE OFICIAL FONTANEIRO PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020).- (BOE 14.10.2023)
Ano 2023
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE ORDENANZA PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, EN QUENDA DE ACCESO LIBRE RESERVADO A PERSOAS CON DISCAPACIDADE INTELECTUAL (OEP 2020).- (BOE 12.10.2023)
Ano 2023
Emprego
Convocatoria en Comisión de Servizo de Auxiliar Administrativo | Intervención Xeral
Ano 2023

Páxinas