Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Anuncio da Convocatoria para o Acceso en Propiedade a Dúas Prazas de Celador/a Colexio Público pertencentes ao Cadro de Persoal Funcionario do Excmo. Concello de Lugo (BOE 05/11/2022)
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Educación do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Auxiliar Administrativo do Servizo de Facenda Local do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022

Páxinas