Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 12 prazas de Bombeiro/a Condutor | Quenda Libre | BOE 24.06.2021
Ano 2021
Emprego
CONVOCATORIA PÚBLICA DA COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS DE DOUS POSTOS DE OFICIAL LECTOR/A DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
Ano 2021
Emprego
Proceso selectivo para o acceso en propiedade a dúas prazas de Oficial Vixilante/a Recadador/a, unha en quenda de acceso libre ordinario (OEP 2017) e unha en quenda de acceso libre reservado a persoas con discapacidade (OEP 2016) | BOE 17.05.2021
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Benestar Social do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Proceso selectivo para a contratación de un/unha orientador/a laboral para a substitución dunha baixa por maternidade
Ano 2021

Páxinas