Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección no órgano de Xestión Económico-Financeiro do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións do Posto de Celador/a CEIP das Mercedes do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos dun Posto de Encargado/a do Fogar do Transeunte do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos de Dous Postos de Cabo Bombeiro/a do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Adxunto/a Servizo Parques e Xardíns do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021

Páxinas