Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Proceso selectivo para o acceso en propiedade a dúas prazas de Oficial Vixilante/a Recadador/a, unha en quenda de acceso libre ordinario (OEP 2017) e unha en quenda de acceso libre reservado a persoas con discapacidade (OEP 2016) | BOE 17.05.2021
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Benestar Social do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Proceso selectivo para a contratación de un/unha orientador/a laboral para a substitución dunha baixa por maternidade
Ano 2021
Emprego
Dúas prazas de Arquitecto/a, unha en Quenda de Acceso Libre Ordinario e unha en Quenda de Acceso Libre Reservado a Persoas con Discapacidade (OEP 2018) | BOE 12.03.2021
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos dun Posto de Auxiliar Administrativo/a do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Administrativo/a do Servizo de Educación do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021

Páxinas