Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICA/O DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020) | BOE 27/05/2022
Ano 2022
Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 1 praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola | Quenda Libre | BOE 21/05/2022
Ano 2022
Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 1 praza de Oficial Electricista | Quenda Libre | BOE 21/05/2022
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Arquitectura do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a Servizo de Medio Ambiente do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Concurso para a provisión do posto de traballo adxunto/a servizo parques e xardíns no Excmo. Concello de Lugo (BOE 14.03.2022)
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección de Fiscalización previa do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022

Páxinas