Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Proceso Selectivo para Acceso a 7 prazas de Administrativo/a | Quenda de Promoción Interna (1 incluida na OEP 2017 | 1 incluida na OEP 2018 e 5 incluidas na OEP 2020) - BOE 21/06/2022
Ano 2022
Emprego
CONVOCATORIA PÚBLICA DA COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
Ano 2022
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN/HA TÉCNICO/A MUNICIPAL DE PROXECTOS E FINANCIACIÓN EUROPEA (GRUPO A1)
Ano 2022
Emprego
1 praza OFICIAL CONDUTOR/A MAQUINISTA PADEXEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OEP 2O18) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
1 praza OPERARIO (BRIGADA DEOBRAS) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OPE 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
2 prazas DE OFICIAL CONDUTOR/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OEP 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
2 prazas OFICIAL (BRIGADA DEOBRAS) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OPE 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
CONVOCATORIA PÚBLICA DA COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS/ADSCRICIÓN PROVISIONAL POSTO DE ADMINISTRATIVO/A DO ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E CONTABILIDADE DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
Ano 2022

Páxinas