Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos de Dous Postos de Cabo Bombeiro/a do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Adxunto/a Servizo Parques e Xardíns do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos de 5 postos de Policía Local do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Concurso para a Provisión de Varios Postos de Traballo no Concello de Lugo: Adxuntos de Servizo, Xefes de Sección
Ano 2021
Emprego
Concurso para a Provisión de Varios Postos de Traballo no Excmo. Concello de Lugo | Xefes/as de Negociado Delineantes | BOP 30/07/2021
Ano 2021

Páxinas