Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a Servizo de Medio Ambiente do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Concurso para a provisión do posto de traballo adxunto/a servizo parques e xardíns no Excmo. Concello de Lugo (BOE 14.03.2022)
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección de Fiscalización previa do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección no órgano de Xestión Económico-Financeiro do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Atribución Temporal de Funcións do Posto de Celador/a CEIP das Mercedes do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos dun Posto de Encargado/a do Fogar do Transeunte do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022

Páxinas