Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura en Comisión de Servizos dun Posto de Auxiliar Administrativo/a no Servizo de Licenzas
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, de Adtvo. do Servizo de Cultura, Turismo e Promoción da Lingua, Auxiliar Adtvo. do Servizo de Licenzas, Auxiliar Adtvo. do Servizo de Participación e Adtvo. da Intervención Xeral do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Director/a Banda de Música do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección do Servizo de Benestar Social do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022

Páxinas