Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
2 prazas DE OFICIAL CONDUTOR/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OEP 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
2 prazas OFICIAL (BRIGADA DEOBRAS) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OPE 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
CONVOCATORIA PÚBLICA DA COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS/ADSCRICIÓN PROVISIONAL POSTO DE ADMINISTRATIVO/A DO ÓRGANO DE ORZAMENTACIÓN E CONTABILIDADE DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
Ano 2022
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA O ACCESO EN PROPIEDADE A UNHA PRAZA DE TÉCNICA/O DA ESCALA DE ADMINISTRACIÓN XERAL, QUENDA DE PROMOCIÓN INTERNA (OEP 2020) | BOE 27/05/2022
Ano 2022
Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 1 praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Agrícola | Quenda Libre | BOE 21/05/2022
Ano 2022
Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 1 praza de Oficial Electricista | Quenda Libre | BOE 21/05/2022
Ano 2022
Emprego
Proceso selectivo para o acceso a 2 prazas de Ordenanza | Unha en quenda de acceso libre ordinario (OEP 2018) e unha en quenda de acceso libre reservado a persoas con discapacidade (OEP 2017) | BOE 21/05/2022
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Arquitectura do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022

Páxinas