Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Oficial Sepultureiro/a incursa no suposto do Artigo 2.1 da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso Oposición (BOE 28/12/2022)
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Técnico/a de Turismo incursa no suposto da disposición adicional Sexta e Oitava da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso (BOE 28/12/2022)
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Técnico/a Medio Xestión incursa no suposto do Artigo 2.1 da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso Oposición (BOE 28/12/2022)
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Adscrición Provisional Posto de Auxiliar Administrativo/a do Servizo de Arquitectura do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Anuncio da Convocatoria para o Acceso en Propiedade a Dúas Prazas de Celador/a Colexio Público pertencentes ao Cadro de Persoal Funcionario do Excmo. Concello de Lugo (BOE 05/11/2022)
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Educación do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Auxiliar Administrativo do Servizo de Facenda Local do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a prazas de Técnico Medio de Xestión, en Quenda de Promoción Interna (BOE 03/10/2022)
Ano 2022

Páxinas