Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Director/a Banda de Música do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Sección do Servizo de Benestar Social do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para Acceso a 1 praza de Director/a Gardería Municipal | Quenda de Promoción Interna (OEP 2020) | BOE 21/06/2022
Ano 2022
Emprego
CONVOCATORIA PÚBLICA DA COBERTURA, EN COMISIÓN DE SERVIZOS DUN POSTO DE AUXILIAR ADMINISTRATIVO/A DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO.
Ano 2022
Emprego
PROCESO SELECTIVO PARA O NOMEAMENTO COMO FUNCIONARIO/A INTERINO/A DUN/HA TÉCNICO/A MUNICIPAL DE PROXECTOS E FINANCIACIÓN EUROPEA (GRUPO A1)
Ano 2022
Emprego
1 praza DE TÉCNICO/A ESPECIALISTA TIC PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO, CONCELLO DE LUCO, EN QUENDA LIBRE (OEP 2018) RESERVADA A DISCAPACITADOS/AS (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
1 praza OFICIAL CONDUTOR/A MAQUINISTA PADEXEIRO/A PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OEP 2O18) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
1 praza OPERARIO (BRIGADA DEOBRAS) PERTENCENTE AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OPE 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022
Emprego
2 prazas DE OFICIAL CONDUTOR/A PERTENCENTES AO CADRO DE PERSOAL FUNCIONARIO DO EXCMO. CONCELLO DE LUGO, QUENDA LIBRE (OEP 2018) (BOE 27/05/2022)
Ano 2022

Páxinas