Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso en Propiedade a unha Praza de Enxeñeiro/a Industrial pertencente ó Cadro de Persoal Funcionario do Excmo. Concello de Lugo, en Quenda Libre (OEP 2018) - (BOE 21.03.2023)
Ano 2023
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso en Propiedade a unha Praza de Encargado/a de Mercados pertencente ao Cadro de Persoal Funcionario do Excmo. Concello de Lugo, Quenda de Promoción Interna OEP 2020 | (BOE 21.03.2023)
Ano 2023
Emprego
Proceso selectivo para o acceso en propiedade a unha praza de Enxeñeiro/a Técnico/a Industrial | Quenda Libre (OEP 2018) | BOE 11.03.2023
Ano 2023
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos/Adscrición Provisional Posto de Administrativo/a do Servizo de Educación do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2023
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en comisión de Servizos do Posto de Xefe/a de Servizo de Persoal do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2023
Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos do Posto de Adxunto/a Servizo Arquitectura do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2023
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Axudante/a Cociña-Limpeza incursa no suposto da disposición adicional Sexta e Oitava da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso Reservada a Discapacidade Intelectual
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Celador CEIP incursa no suposto da disposición adicional Sexta e Oitava da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso Reservada a Discapacidade Intelectual (BOE 28/12/2022)
Ano 2022
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso a unha Praza de Celador/a CEIP Reservada a Discapacidade incursa no suposto do Artigo 2.1 da Lei 20/2021, de Estabilización de Emprego Temporal, polo Sistema de Concurso Oposición (BOE 28/12/2022)
Ano 2022

Páxinas