Carta de servizos do Departamento de Tráfico e Transportes

Presentación

O departamento municipal de Tráfico e Transportes encárgase de xestionar todos aqueles aspectos relacionados coa mobilidade e accesibilidade urbana, así como de planificar e supervisar as actuacións municipais nesas materias, co obxecto de garantir que as actividades diarias da cidadanía transcorran de forma segura, cómoda e económica.

Servizos que prestamos

 • Informamos á cidadanía sobre os trámites que realizamos e os servizos que prestamos, de forma presencial e telefónica.
 • Levamos a cabo a planificación das redes de transporte público urbano (rutas, frecuencias e horarios), e supervisamos o correcto funcionamento do servizo.
 • Regulamos o servizo público de autotaxi no termo municipal.
 • Xestionamos e regulamos o aparcamento nas zonas de estacionamento limitado (zona ora).
 • Xestionamos e regulamos o acceso de vehículos a zonas peonís.
 • Tramitamos as solicitudes de expedición de tarxeta subvencionada de transporte urbano.
 • Tramitamos os expedientes relativos ás seguintes autorizacións ou licenzas:
  • Servizo de taxi.
  • Vao: licenza de entrada e saída de vehículos a través das beirarrúas para os garaxes, aparcamentos ou locais comerciais ou industriais.
  • Ocupación de vía pública: autorización para realizar actividades na vía pública distintas da mera circulación ou estacionamento, tales como operacións de carga e descarga, obras, mudanzas, instalación de guindastres e plataformas elevadoras, etc.
  • Celebración de festas en barrios e parroquias.
  • Prestación do servizo de transporte escolar dentro do núcleo urbano.

Os nosos compromisos

 • Facilitar a información á cidadanía no momento da súa petición. No caso de non ser posible, tomaremos o seu teléfono e porémonos en contacto coa persoa interesada á maior brevidade.
 • Desenvolver plans de mellora do transporte público coa implantación de novas rutas e a ampliación das existentes.
 • Promover a utilización do transporte colectivo a través de campañas de concienciación da cidadanía.
 • Tramitar as solicitudes de tarxeta de zona ora no prazo máximo de 1 mes, unha vez completo o expediente.
 • Tramitar as solicitudes de tarxeta de acceso de vehículos a zonas peonís no prazo máximo de 1 mes, unha vez completo o expediente.
 • Tramitar as solicitudes de tarxeta subvencionada de transporte urbano no prazo máximo de 1 mes, unha vez completo o expediente.
 • Tramitar as autorizacións e licenzas no prazo máximo de 1 mes, unha vez completo o expediente.

Seguimento dos compromisos

 • Número de consultas presenciais atendidas no momento e porcentaxe sobre o total.
 • Número de consultas telefónicas atendidas no momento e porcentaxe sobre o total.
 • Número de campañas de concienciación da cidadanía realizadas anualmente.
 • Número de solicitudes de tarxeta de zona ora tramitadas no prazo de 1 mes, e porcentaxe sobre o total.
 • Número de solicitudes de tarxeta de acceso de vehículos a zonas peonís tramitadas no prazo de 1 mes, e porcentaxe sobre o total.
 • Número de solicitudes de tarxeta subvencionada de transporte urbano tramitadas no prazo de 1 mes, e porcentaxe sobre o total.
 • Número de autorizacións e licenzas tramitadas no prazo de 1 mes, e porcentaxe sobre o total.

Onde estamos

Edificio da Policía Local
Rúa das Artes 35 27002 Lugo

Horario de atención ao público

Atención presencial  Luns a venres laborables, de 10:00 a 13:00
Atención telefónica (010)  Luns a venres laborables, de 8:30 a 20:30. Sábados laborables, de 9:00 a 14:00

Para contactar connosco

Tel. 010 / 982 297 350
010@concellodelugo.org
www.lugo.es

Envíanos a túa opinión

Queremos mellorar día a día a nosa xestión. Por isto, necesitamos coñecer a túa opinión e suxestións sobre os servizos que prestamos. Agradecémosche que nola fagas chegar a través do Buzón do Cidadán

Directorio