Tarxeta estacionamento para persoas con discapacidade

Código: 
161
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • DNI (orixinal e fotocopia)
  • Certificado individual de empadroamento
  • Certificado do equipo de valoración e orientación acreditativo do grao de discapacidade e dificultade para utilizar os medios de transporte colectivo (orixinal e fotocopia)
  • 2 Fotografías