Formalización do contrato de subministración de auga en CC.PP

Código: 
610
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

 • CIF da CC.PP e no seu caso DNI do presidente ou administrador ou persoa autorizada
 • Acta de constitución da CC.PP e no seu caso acta de nomeamento do presidente
 • A documentación que o negociado de augas precise
  • Nº de conta bancaria para domiciliar recibos
  • Tarxeta de datos do contador
  • Fotocopia do permiso de pasaxe ( se a alta é para un garaxe privado)
  • Pagamento dos dereitos de alta, fianza e ATRASOS se os houbese