Orde de domiciliación bancaria

Código: 
372
Presentación: 
Presencial
Descarga

Modos de presentación

  • No Rexistro Municipal sito na Ronda da Muralla, 197 en horario de 09:00 a 14:00 ou en calqueira rexistro oficial
  • Na sede electronica do Concello de Lugo: www.lugo.gal
  • Por correo ordinario ou certificado

IMPORTANTE

  • De acordo co artigo 39 da Ordenanza Fiscal Xeral do Concello de Lugo só surtirán efecto as domiciliacions presentadas con DOUS meses de antelación do comenzo do período de cobro. Noutro caso, a comunicación xurdirá efecto a partir do período seguinte

Directorio