Subrogación do contrato de subministración de auga

Código: 
609
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Fotocopia do DNI da persoa solicitante, e se é o caso DNI da persoa autorizada
  • Fotocopia do certificado de defunción
  • Fotocopia do documento que xustifique a propiedade, copia do testamento, declaración de herdeiras/o