Devolución de fianza do contrato de auga

Código: 
608
Presentación: 
Presencial
Descarga

Documentación que deberá achegar

  • Carta de pagamento orixinal do ingreso da fianza ou DECLARACIÓN XURADA que se achega do extravío do recibo.
  • Certificación bancaria co nº IBAN ou copia da cartilla co nº IBAN quecoincidacoa persoa  titular da carta de pagamento.
  • Se o titular da carta de pagamento faleceu, presentarase unha copia do testamento xunto coa certificación bancaria co nº IBAN ou copia da cartilla bancaria co nº IBAN  que coincida con tódolos herdeiros, ou ben, certificación bancaria dun dos herdeiros máis unha autorización asinada polo resto dos herdeiros conforme autorizan a facer o ingreso nesa conta, xunto coa copia dos NIF dos herdeiros que asinan a autorización.

 

·           

Carta de pagamento orixinal do ingreso da fianza ou DECLARACIÓN XURADA que se achega do         extravío do recibo.

·       

Certificación bancaria co nº IBAN ou copia da cartilla co nº IBAN quecoincidacoa

 persoa  titular da carta de pagamento.

 

Se o titular da carta de pagamento faleceu, presentarase unha copia do testamento xunto coa certificación bancaria co nº IBAN ou copia da cartilla bancaria co nº IBAN  que coincida con tódolos herdeiros, ou ben, certificación bancaria dun dos herdeiros máis unha autorización asinada polo resto dos herdeiros conforme autorizan a facer o ingreso nesa conta, xunto coa copia dos NIF dos herdeiros que asinan a autorización.