Bases Reguladoras para á Concesión de Subvencións a Entidades do Territorio (Asociacións e Entidades validamente constituídas Sen Ánimo de Lucro) para a Dinamización Económica e Comercial que realicen Actividades de Interese para o Impulso e Fortalecemento do Comercio no Exercicio Económico 2020

Presentación: 
Presencial
Online
Descarga

Bases Reguladoras para á Concesión de Subvencións a Entidades do Territorio (Asociacións e Entidades validamente constituídas Sen Ánimo de Lucro) para a Dinamización Económica e Comercial que realicen Actividades de Interese para o Impulso e Fortalecemento do Comercio no Exercicio Económico 2020.

  • O prazo de presentación de solicitudes será de 20 días hábiles, a partir do día seguinte á publicación das bases no Boletín Oficial da Provincia de Lugo (BOP) e a contía máxima de cada subvención será de 2.500 euros