Servizos

Guía Cidadá

III Plan de Igualdade entre homes e mulleres do Concello de Lugo
Terceiro programa de fomento do emprego do Concello de Lugo.
Dende o Concello de Lugo apostamos polo máis importante que temos, as persoas, e neste caso queremos estar a carón dos nosos 6.926 veciños que sofren a lacra do desemprego.
O documento "Plan de Emerxencia Municipal de Lugo" foi homologado pola Xunta de Galicia no Comité Galego de Protección Civil, e posteriormente aprobado pola Xunta de Goberno Local na sesión do 23 de maio de 2007.
O Concello de Lugo conta con piscinas municipais no complexo Polideportivo de FRIGSA e no Complexo Deportivo de As Pedreiras.
Orzamento de licitación 33.347,78 €Orzamento de adxudicación 32.714,17 €Data de inicio 23 de outubro de 2012Data de finalización 21 de marzo de 2013
Orzamento de licitación 90.375,19 €Orzamento de adxudicación 74.785,47 €Data de inicio 17 de marzo de 2014Data de finalización Obra rematada en xuño de 2014
Orzamento de licitación 179.624,80 €Orzamento de adxudicación 151.136,31 €Data de inicio 28 de maio de 2013
Orzamento de licitación 86.814,29 €Orzamento de adxudicación 69.277,80 €Data de inicio 24 de xullo de 2014Data de finalización 11 de agosto de 2014

Páxinas