Servizos

Guía Cidadá

Anuncio de poxa: BOP nº 191 de data 20 de agosto de 2016Celebración da poxa: 13 de setembro de 2016, ás 10:00 horas no Centro Social Uxío Novoneyra
Como cada ano, é obrigación dos contribuíntes realizar a declaración da renda. Por iso, é importante lembrar a existencia dunha casa fundamental para o que facer diario das ONG. 
ONG, ONG
Orzamento 688.048,56 €Data de inicio 1 de agosto de 2012Data de finalización 13 de setembro de 2013
A seguridade cidadá, a vixianza do tráfico, e a regulación dos usos da vía pública son funcións incluídas nas competencias da Policía Local municipal.
As actuacións municipais en materia de Urbanismo divídese en tres áreas principais: Planeamento, Xestión e Discplina
O Concello de Lugo, sensibilizado coa protección dos dereitos da infancia e da adolescencia, aprobou o I Plan integral municipal de infancia e adolescencia para os anos 2011- 2015.
Plan estratéxico de subvencións do Concello de Lugo 2012-2015
O Plan Estratéxico de Desenvolvemento Socioeconómico integra ordenadamente as prioridades de actuación para o maior e mellor desenvolvemento da cidade de Lugo.

Páxinas