Servizos

Guía Cidadá

Axudas para o financiamento parcial do alugamento da vivenda destinada a domicilio habitual
Actuacións dirixidas a familias en situación de vulnerabilidade ou dificultade
Axudas a persoas e/ou familias en situacións carenciais graves.
Atencións á cidadanía no seu propio domicilio en casos autonomía persoal limitada
Actividades de tipo social, cultural, educativo e de lecer desenvolvidas nos centros sociais municipais
"Aulas Abertas" é un programa orientado a favorecer a conciliación nos eidos laboral, familiar e persoal, beneficiando tanto ás e aos menores como á unidade de convivencia no seu conxunto.
Consellos para peóns e condutores, orientados a evitar os atropelos no casco urbano.
O pasado día 20 de decembro de 2016 a Escola Municipal de Música presentou o primeiro disco do centro no MIHL (Museo Interactivo da Historia de Lugo) as 20h.

Páxinas