Servizos

Guía Cidadá

Rede municipal de centros de dinamización socio-cultural no medio rural.
O Concello resultou beneficiario dunha achega do Instituto energético de Galicia para a instalación dunha Rede de distribución de enerxía térmica no recinto da antita Frigsa, mediante Resolución do Instituto Enerxético de Galicia, INEGA (Consellería de
Colaboración nos traballos de investigación realizados pola profesora e investigadora María Jesús Souto Blanco, a quen pertencen todos os dereitos intelectuais de "A represión franquista e as súas zonas de penumbra. Vítimas confirmadas e posibles en Lugo (1936-1940)"
O Plan Xeral de Ordenación Municipal (PXOM) supón a norma xurídica de obrigado cumprimento tanto para a cidadanía comompara a Administración.
Proxecto financiado polo Concello de Lugo e o Fondo Europeo de Desenvolvemento Rexional (FEDER) da Unión Europea, dedicado ao favorecemento dun desenvolvemento urbano sustentable.
Orzamento de licitación 226.811,45 €Orzamento de adxudicación 170.308,53 €Data de inicio 1 de setembro de 2014
Servizo municipal orientado á coordinación de carácter preventivo e operativo en casos de emexencia e catástrofe, así como en eventos que supoñan un risco para a seguridade de persoas e bens públicos.
Programación da Casa da Xuventude para o curso 2014/2015
A concellaría xestiona a programación cultural no municipio e a súa promoción entre a cidadanía.

Páxinas