Servizos

Guía Cidadá

Orzamento de licitación 140.312,87 €Orzamento de adxudicación 129.649 €Data de inicio 15 de novembro de 2013 Data de finalización 4 de decembro de 2013
Orzamento de licitación 72.202,20 €Orzamento de adxudicación 57.617,36 €Data de inicio 24 de xullo de 2014Data de finalización 5 de setembro de 2014
Orzamento de licitación 571.000,83 €Orzamento de adxudicación 371.149,35 €Data de inicio 26 de setembro de 2014
Orzamento de licitación 74.559,30 €Orzamento de adxudicación 65.537,52 €Data de inicio 22 de novembro de 2012Data de finalización 21 de decembro de 2012
Orzamento de licitación 24.378,21 €Orzamento de adxudicación 18.081,03 €Data de inicio 30 de maio de 2013Data de finalización 28 de xuño de 2013
Orzamento 45.746,24 €Data de inicio 9 de abril de 2013Data de finalización 26 de abril de 2013
Orzamento de licitación 82.169,64 €Orzamento de adxudicación 63.508,91 €Data de inicio 25 de agosto de 2014Data de finalización 10 de setembro de 2014
Remodelación incluída dentro do Proxecto Urban (Iniciativa Urbana), orientado ao desenvolvemento sustentable da cidade.
Rede municipal de centros de acceso á internet de carácter público e gratuíto no medio rural.
Dende a Concellaría de Cultura realízase a xestión da rede municipal de museos, integrada na actualidade por un total de 6 centros expositivos de difrente índole.

Páxinas