Servizos

Guía Cidadá

Orzamento 9.640,90 € Data de inicio 29 de agosto de 2012Data de finalización Obra rematada
Data de inicio 8 de maio de 2012 Data de finalización 2 semanas de prazo
Orzamento 215.236,99 €Data de inicio 17 de xaneiro de 2012Data de finalización 5 meses de prazo
Data de inicio 5 de xullo de 2012Data de finalización 1 mes de prazo
Orzamento 237.551,77 € Data de inicio Xaneiro 2012Data de finalización Maio 2012
Orzamento 234.856,90 €Data de inicio 18 de outubro de 2011Data de finalización 25 de novembro de 2011
Recollida e rexistro de documentos ou escritos dirixidos ao Concello.
Asociacións, clubs e outras entidades sen ánimo de lucro operativas no termo municipal de Lugo.
Rexistro de convenios subscritos polo Concello e aínda en vixencia.
Orzamento de licitación 3.167,01 €Orzamento de adxudicación 3.166,86 €Data de inicio 13 de setembro de 2013Data de finalización 17 de setembro de 2013

Páxinas