Servizos

Guía Cidadá

Unha das competencias da concellería de Servizos Xerais é a Sanidade, que no ámbito da administración municipal ten asignadas as seguintes responsabilidades:
O Concello de Lugo afronta a modernización do servizo ORA en consonancia co desenvolvemento das novas tecnoloxías e a sostibilidade. 
O Concello de Lugo presta o Servizo Municipal de Comedores Escolares, a través do cal a Concellería de Educación e Infraestruturas Urbanas encárgase da elaboración das comidas, a súa distribución ata as mesas, o reparto entre os nenos e nenas e a vixil
O Servizo de Información Municipal 010 é o principal medio de comunicación e de contacto entre o Concello e os cidadáns. É un servizo moderno, áxil e accesible, que abre a administración local á comunicación coa cidadanía de Lugo, sexa por teléfono, fax ou correo electrónico.
Oficina municipal dedicada ao desenvolvemento de todas as actividades que se levan a cabo nos centros de educación infantil, primaria e secundaria do Concello de Lugo.
O Concello é o responsable de facer chegar a auga potable aos cidadáns e cidadás de Lugo. Dende a Estación de captación e tratamento da auga ata os domicilios lugueses hai un proceso que resumidamente é o seguinte:
Servizo complementario do de axuda no fogar, dirixido exclusivamente a usuarios e usuarias deste
Orzamento 9.640,90 € Data de inicio 29 de agosto de 2012Data de finalización Obra rematada
Data de inicio 8 de maio de 2012 Data de finalización 2 semanas de prazo
Orzamento 215.236,99 €Data de inicio 17 de xaneiro de 2012Data de finalización 5 meses de prazo

Páxinas