Servizos

Guía Cidadá

A Tesourería Municipal pertence á Área de Economía e Emprego e a súa función comprende o manexo e a custodia de fondos, valores e efectos do Concello e a realización dos servizos de recadación.
Anótate nos cursos gratuítos organizados polo Concello, que se impartirán no Edificio de Novas Tecnoloxías. Hai 14 cursos distintos no eido das novas tecnoloxías e 210 prazas. + info
Dispositivo intelixente multiservizo que nos permite identificarnos e facer uso dos servizos municipais dun modo rápido e sinxelo.
Tarifas e suplementos regulamentarios para o servizo de autotaxi no concello de Lugo
O Concello de Lugo recibiu subvencións doutros organismos públicos para o desenvolvemento de distintas actividades.
Axudas concedidas ás asociacións culturais e persoas xurídico-privadas sen ánimo de lucro para o desenvolvemento de programas e actividades culturais, así como para mantemento.
Subvencións a ONGD para a realización de proxectos de cooperación ao desenvolvemento
Campañas de promoción turística
Información, orientación e asesoramento en materia social. Tramitación de Risga, emerxencia social, axudas periódicas de prevención e apoio ás familias para a integración do menor, pensións non contributivas, prestacións de dependencia, e acceso aos programas e equipamentos dos servizos sociais de atención primaria.

Páxinas

<