Vintesete iniciativas optan á realización do proxecto de rehabilitación do Antigo Cárcere de Lugo

Xoves, 23 de xullo de 2009
Fonte: 
Gabinete de Prensa

A Casa do Concello de Lugo acolleu hoxe a xuntanza para a apertura de plicas presentadas para o proxecto, dirección de obra e coordinación en materia de seguridade e saúde durante a execución das obras de rehabilitación do antigo cárcere do partido xudicial englobado dentro do Plan Urban.

Nesta primeira xuntanza o xurado comezou coa selección dun máximo de cinco empresas que poderán participar na segunda fase do concurso. Esta comisión comprobou ao longo de todo o día que os candidatos cumpren cos requisitos de capacidade e solvencia sinalados nas bases do concurso.

O xurado estivo composto por:

 • A Concelleira de Economía e Emprego
 • Un representante do grupo municipal do Partido Popular
 • Un/a representante do grupo municipal do Bloque Nacionalista Galego
 • A Vicepresidenta Segunda da Deputación Provincial
 • A Delegada do Alcalde para a área de Urbanismo.
 • O Interventor municipal
 • A xefa de asesoría xurídica
 • Un/a representante de Caixa Nova
 • Un/a representante de Caixa Galicia
 • Un/a arquitecto/a adscrita/o á Dirección Xeral de Patrimonio Cultural da Xunta de Galicia
 • Un/a arquitecto/a nomeado/a polo Colexio de Arquitectos de Lugo
 • Un/a arquitecto/a nomeado/a pola Universidade da Coruña
 • Dous arquitectos municipais
 • A Directora do Proxecto URBAN (Iniciativa URBANA)

Foron un total de 27 as plicas presentadas a este concurso por empresas de recoñecido prestixio nacional:

 • José Manuel Casabella
 • Ignacio Mendaro Corsini
 • Ara Arquitectos
 • Junquera Arquitectos S.L.P.
 • Vier Arquitectos S.L.
 • Clothos-Técnicos Edificación
 • Santiago Catalán Tobia
 • JTS Brown Cercos Asociados S.L.
 • Gecsa Ingeniería y Obras, S.A.
 • Alfonso Penela Fernández
 • Fraga, G. Quijada, Portoles y Asociados, S.L.P.
 • Horacio Fernández del Castillo
 • José Luís Pereiro Alonso
 • Creuse Carrasco Arquitectos, S.L.P.
 • Dopi Arquitectos Asociados, S.L.P.
 • Díaz y Díaz Arquitectos, S.L.P.
 • Gau. Arquitectura e Urbanismo
 • Alfredo Feiedo Alemparte
 • Manuel Martínez López
 • Graíño Martínez López
 • Graíño Nieto Arquitectos
 • Rafael Espinosa Azofra
 • Jaime L. Lorenzo Saiz-Calleja
 • Espinosa de los Monteros y Arquitectos Asociados
 • Silvia Crespo Nomen
 • Joao Álvaro Rocha Arquitectos S.A.
 • Carlos J. Merit Cucart
 • Studio 63

O xurado valorou a alta calidade dalgúns dos proxectos elaborados polas empresas que optan á elección. Nos próximos días, tras unha nova reunión do xurado, coñeceránse ás empresas seleccionadas para a próxima fase.

Nunha segunda fase o xurado elixirá a idea máis adecuada das 5 empresas seleccionadas como anteproxecto para definir a rehabilitación do vello cárcere de Lugo e as obras de urbanización que se consideren precisas, segundo as definicións contidas nas bases, para declarar un gañador do concurso.

O Plan Urban conta cun investimento de máis de 16 millóns de euros dos cales unha parte provén de fondos europeos, Xunta de Galicia, Deputación Provincial e Concello de Lugo. Trátase dun proxecto europeo que permitirá a modernización e revitalización do Centro histórico e do seu comercio.

Plan Urban

Multimedia

Noticias relacionadas