O Concello de Lugo ofertará un total de 77 prazas de emprego público

Xoves, 03 de abril de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O Voceiro Municipal, José Rábade, anunciou hoxe que a Xunta de Goberno Local aprobou a oferta de emprego público para o ano 2008, oferta que fora acordada anteriormente coa mesa de negociación. En total son 64 prazas para funcionarios e 13 de persoal laboral.

As prazas de funcionario ofertadas son as seguintes:

- 14 auxiliares administrativos
- Un traductor ou traductora
- 5 administrativos (promoción interna)
- Un oficial conductor
- Un analista programador
- Un enxeñeiro/a técnico industrial
- 13 bombeiros/as conductores
- Un axente de emprego e desenvolvemento local (grupo A)
- Dous técnicos/as medio xestión
- Un Técnico/a Asesoramento Emprendedores (grupo B)
- Un Técnico/a superior (grupo A)
- Un arquitecto/a
- Un psicólogo/a
- Un arqueólogo/a
- Un técnico/a auxiliar arqueoloxía
- Un enxeñeiro/a de montes
- Un enxeñeiro/a técnico agrícola
- Un enxeñeiro/a de camiños
- Un enxeñeiro/a técnico de obras públicas
- Tres delineantes
- Un licenciado/a en dereito
- Un psicopedagogo/a
- Cinco traballadores sociais
- Dous educadores sociais
- Dous animadores socioculturais
- Un orientador laboral

En canto as prazas laborais ofertadas son:

- Un auxiliar do Fogar
- Dous celadores de colexio
- Dous axudantes cemiterio
- Dous músicos
- Un musico solista
- Dous músicos 1ª parte
- Un músico 2º parte
- Un oficial electricista
- Un oficial carpinteiro

Noticias relacionadas