O Concello de Lugo convoca o primeiro exercicio para a selección de persoal para a execución do Plan Urban

Venres, 07 de novembro de 2008
Fonte: 
Gabinete de Prensa

O próximo luns, 10 de novembro, terá lugar no Centro de Empresas e Innovacións o primeiro exercicio convocado polo Concello de Lugo para a selección de persoal para a execución do Plan Urban.

As prazas ás que podrán acceder os aspirantes serán as seguintes:

- Director/a do Plan URBAN:

Data: Luns 10 de novembro de 2008.
Lugar: Aula do CEI, sita na Avda. da Coruña nº 490 (Parque de Bombeiros).
Hora: 9 horas da mañá.

O Primeiro exercicio consistirá na defensa polos/las aspirantes da Memoria presentada, podendo o Tribunal cualificador formular cantas preguntas e/ou cuestións teña convinte realizar sobre aspectos relacionados coa mesma. Puntuarase de 0 a 6 puntos, sendo eliminados aqueles aspirantes que non alcancen un mínimo de 3 puntos.

- Titulado/a Medio del Plan URBAN:

Data: Luns 10 de novembro de 2008.
Lugar: Aula do CEI, sita na Avda. da Coruña nº 490 (Parque de Bombeiros)
Hora: 10,30 horas da mañá.

- Coordinador de actividades do  Plan URBAN:

Data: Luns 10 de novembro de 2008
Lugar: Aula do CEI, sita na Avda. da Coruña nº 490 (Parque de Bombeiros)
Hora: 12 horas da mañá.

Noticias relacionadas