Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria pública da cobertura, en Comisión de Servizos, dos postos de Adxunto/a de Servizo de Parques e Xardíns, Xefe/a de Sección de Participación Cidadá e Mercados Locais e Celador Colexio Paradai do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Anuncio da Convocatoria pública da Cobertura, en comisión de servizos, dos postos de Xefe/a de Servizo, Xefe/a de Sección e Adxunto/a de Sección de Servizos Sociais do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Convocatoria para a provisión de varios postos de traballo polo sistema de libre designación.
Ano 2020
44.2 KB
Convocatoria
210.07 KB
BOE Núm. 220
Emprego
BOP Nº 248 | 29.10.2019 | Bases xerais - Bolsas de Traballo do Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Listaxes definitivas | Salvamento Acuático 2020
Ano 2020
Emprego
Cobertura en Comisión de Servizos ou Adscrición Provisional dos Postos de Traballo
Ano 2020

Páxinas