Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Anuncio da Convocatoria pública da Cobertura, en comisión de servizos, dos postos de Xefe/a de Servizo, Xefe/a de Sección e Adxunto/a de Sección de Servizos Sociais do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Convocatoria para a provisión de varios postos de traballo polo sistema de libre designación.
Ano 2020
44.2 KB
Convocatoria
210.07 KB
BOE Núm. 220
Emprego
Anuncio | Convocatoria Específica para a creación de Bolsas de Traballo
Ano 2020
Emprego
BOP Nº 248 | 29.10.2019 | Bases xerais - Bolsas de Traballo do Concello de Lugo
Ano 2020
Emprego
Listaxes definitivas | Salvamento Acuático 2020
Ano 2020
Emprego
Proceso selectivo para acceso a 2 prazas de Arquitecto/a (Quenda Libre) | BOE 19.12.2019
Ano 2020
Emprego
Cobertura en Comisión de Servizos ou Adscrición Provisional dos Postos de Traballo
Ano 2020
Emprego
Convocatoria proceso selectivo: 1 praza de Director/a da Banda de Música (Quenda libre)
Ano 2020
Emprego
Decreto | Suspensión Levantamento Prazos Procesos Selectivos
Ano 2020

Páxinas