Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Emprego
Convocatoria Pública da Cobertura, en Comisión de Servizos de 5 postos de Policía Local do Excmo. Concello de Lugo
Ano 2021
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso en Propiedade a unha Praza de Encargado/a (Brigada Zona Rural) | Quenda de Promoción Interna (OEP 2018) | BOE 09/09/2021
Ano 2021
Emprego
Proceso Selectivo para o Acceso en Propiedade a unha Praza de Xefe/a do Parque Móbil | Quenda de Promoción Interna (OEP 2018) | BOE 09/09/2021
Ano 2021
Emprego
Concurso para a Provisión de Varios Postos de Traballo no Concello de Lugo: Adxuntos de Servizo, Xefes de Sección
Ano 2021
Emprego
Concurso para a Provisión de Varios Postos de Traballo no Excmo. Concello de Lugo | Xefes/as de Negociado Delineantes | BOP 30/07/2021
Ano 2021
Emprego
Proceso selectivo para acceso a 1 praza de Intendente da Policía Local - Promoción Interna | BOE 6.07.2021
Ano 2021
Emprego
Proceso selectivo para acceso a 10 prazas de Oficial da Policía Local - Promoción Interna | BOE 6.07.2021
Ano 2021

Páxinas