Información pública: Consulta e descarga de arquivos

Ordenanzas
Estudo de detalle para a ordenación da parcela E.1.2 do vial H do parque empresarial As Gándaras
Ano 2021
Ordenanzas
Estudo de detalle de agregación de parcelas correspondentes aos números 18 e 20 da rúa San Froilán (Unidades Edificatorias 130109 e 130110) do PEPRI
Ano 2020
Ordenanzas
Estudo de detalle para ordeación da parcela do vial H do parque empresarial As Gándaras
Ano 2020
Ordenanzas
Modificación puntual do PXOM de Lugo, relativa á delimitación do núcleo rural Carrigueiros-Ribicas da Parroquia do Burgo e da súa área de expansión
Ano 2020

Páxinas