Obradoiro de Emprego InteracTICvate

APROBACIÓN DAS BASES E DA CONVOCATORIA DE AXUDAS A TRAVÉS DE INCENTIVOS Á CONTRATACIÓN TEMPORAL POR CONTA ALLEA DAS PERSOAS PARTICIPANTES NO OBRADOIRO DUAL DE EMPREGO INTERACTICVATE. (C.P. 182410203).-,

A continuación copio dous artígos das bases que sintetizan a finalidade e os prazos de solicitude:

Artigo 1.  Finalidade e duración dos incentivos á contratación por conta allea.

1. Os incentivos á contratación temporal por conta allea teñen por finalidade facilitar a empleabilidade e ocupabilidade das persoas participantes nos talleres duais de emprego, financiados a través da convocatoria 2018 de axudas e subvencións a talleres duais de emprego, pola Dirección Xeral de Orientación e Promoción Laboral, pertencente á Consellería de Economía, Emprego e Industria da Xunta de Galicia. (DOG núm. 97, do 23 de maio de 2018).

2. A presente convocatoria circunscríbese á contratación temporal por conta allea de 6 alumnos/as participantes no Obradoiro de Emprego “InteracTICvate” promovido polo Concello de Lugo.

3. A contratación temporal terá unha duración mínima de 3 meses e a xornada será a tempo completo.

4. Os perfís laborais no ámbito das materias impartidas no obradoiro de emprego son os seguintes: