Normativa urbanística

Normativa Urbanística estatal e autonómica

  • Información urbanística de Galicia [ web ]
  • Lexislación urbanística de carácter xeral [ web ]
  • Lexislación urbanística de carácter sectorial  [ web ]
  • Esquemas e gráficos sobre a lexislación  [ pdf ]

Normativa de Planeamento

  • Normas subsidiarias provinciais de planeamento  [ web ]
  • Planeamento municipal  [ web ]