Normativa urbanística

Normativa Urbanística estatal e autonómica

 • Información urbanística de Galicia [ web ]
 • Lexislación urbanística de carácter xeral [ web ]
 • Lexislación urbanística de carácter sectorial  [ web ]
 • Esquemas e gráficos sobre a lexislación  [ pdf ]

Normativa de Planeamento

 • Normas subsidiarias provinciais de planeamento  [ web ]
 • Planeamento municipal  [ web ]

Nova Ordenanza de Licenzas Urbanísticas

 • Decreto asinado da nova ordenanza de Licenzas Urbanísticas  [ pdf ]
 • Anexo asinado da nova ordenanza de Licenzas Urbanísticas  [ pdf ]

Criterio Interpretativo UZPIS (Pleno do 27/05/2021)

 • Acordo plenario do 27-05-2021  [ pdf ]
 • Informe Servizo Arquitectura  [ pdf ]
 • Informe Servizo Urbanismo  [ pdf ]

Homoxeneización dos niveis de protección do patrimonio catalogado no PEPRI

 • Resolución Dirección Xeral do Patrimonio Cultural do 3-05-2021 [ pdf ]

Documento de apoio para sinatura e dilixenciado dos instrumentos de Planeamento

 • Sinatura e Dilixenciado Dixital dos Instrumentos de Planeamento [ pdf ]
 

+ info

Información Pública Planeamento Urbanístico: Aprobación inicial do Plan Parcial SUD S-1.I (Coeses-Cuiña)
Estudo de detalle para a ordenación da parcela E.1.3 do vial H do parque empresarial As Gándaras
Estudo de detalle para a ordenación da parcela E.1.2 do vial H do parque empresarial As Gándaras
Estudo de detalle de agregación de parcelas correspondentes aos números 18 e 20 da rúa San Froilán (Unidades Edificatorias 130109 e 130110) do PEPRI
Modificación puntual do PXOM de Lugo, relativa á delimitación do núcleo rural Carrigueiros-Ribicas da Parroquia do Burgo e da súa área de expansión