Actualidade

Mércores, 21 de outubro de 2020
Lara Méndez traslada o modelo de cidade ás Ordenanzas do 2021 para pór en valor o patrimonio local e a sostibilidade con novas bonificacións

A alcaldesa de Lugo avanzou que a fiscalidade local contemplará o vindeiro ano incentivos para impulsar a conservación do Camiño Primitivo e o aproveitamento das enerxías renovables

As taxas por Servizos urbanísticos e o ICIO diminuirán á metade para as obras e rehabilitacións na área de influencia do Camiño co fin de alentar ao seu coidado e proxección económica

As vivendas que sexan residencia habitual e que instalen paneis solares para autoconsumo terán un desconto do 50% do IBI durante 3 anos

Os impostos se conxelan un ano máis, igual que as taxas, a excepción de tres

A taxa pola prestación do servizo nas Escolas Infantís incluirá a gratuidade da atención educativa para segundos fillos e sucesivos

A edil de Gobernanza, Paula Alvarellos, sostivo que o estudo de custos dos gravames municipais, demandado nos tribunais por varios colectivos, obrigou a unha revisión dos prezos públicos que, pese a subir, se manteñen como dos máis baixos de Galicia

Mércores, 21 de outubro de 2020
 A área de Cultura convoca o I combate de Pintura Mural enmarcado no festival de arte Culturban

Maite Ferreiro: “trátase dunha fórmula de interacción global coa cidade e cos seus barrios, tanto a nivel urbanístico como social”

Culturban é unha mostra de arte urbana que propón explorar a contorna urbana a partir de actividades artísticas en distintos puntos da cidade

Mércores, 21 de outubro de 2020
Aberto o prazo para que os beneficiarios da Liña 1 do Plan Reanima presenten a xustificación de estar ao corrente das obrigas adquiridas

Este prazo está dirixido a aqueles beneficiarios cuxas solicitudes foron aprobadas e publicadas na páxina web do Concello o pasado 8 de xullo

As bases da convocatoria establecían a obrigatoriedade de manter a actividade empresarial durante 3 meses como mínimo ou, no caso das pemes, o mantemento do 75% do persoal declarado no momento da solicitude, tamén durante 3 meses